Cách tạo JE với nhi...
 
Notifications
Clear all

Cách tạo JE với nhiều khoản mục lưu chuyển tiền (cash flow)

1 Posts
1 Users
0 Likes
1,072 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Trong quá trình vận hành hệ thống, có vài giao dịch cần chỉ định nhiều hơn 1 khoản mục dòng tiền, chẳng hạn thực hiện giao dịch chuyển tiền nội bộ (rút tiền mặt ngân hàng nhập quỹ), bạn cần chỉ định khoản mục thu cho tài khoản tiền mặt và khoản mục chi cho tài khoản ngân hàng.

1. Thiết lập

Administration >>> System Initilization >>> General Settings >>> Cash flow tab

  • Tick Optional
  • Tick Warning Only

[img] [/img]

 

2. Thực hiện

Chỉ định các khoản mục dòng tiền trên JE, nhấn Add để lưu vào hệ thống. Hệ thống xuất hiện cảnh báo, nhấn chọn No

[img] [/img]

 

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security