Cách kết chuyển cuố...
 
Notifications
Clear all

Cách kết chuyển cuối kỳ

1 Posts
1 Users
0 Likes
1,174 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago
  1. Kết chuyển thông qua tài khoản 911

Hàng tháng, sử dụng chức năng Period End Closing với các khai báo sau:

  • Retained Earnings Account: 911
  • Period-End Closing Account: 911
  • Thực hiện bút toán thủ công chuyển từ 911 sang 4212

 

Cuối năm, tổng hợp số dư của 4212

  • Đầu năm sau thực hiện bút toán thủ công chuyển từ 4212 sang 4211

 

  1. Kết chuyển không cần thông qua tài khoản 911

Sử dụng chức năng Period End Closing với các khai báo sau:

  • Retained Earnings Account: 4211
  • Period-End Closing Account: 4212
Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security