Asset transfer betw...
 
Notifications
Clear all

Asset transfer between branches

2 Posts
2 Users
6 Likes
702 Views
Posts: 1
Topic starter
(@linh28061995)
New Member
Joined: 2 years ago

<Góc hỏi đáp>

Chào các anh chị,

Em đang configure multiple branches và gặp một trường hợp như này:

Transfer 2 tài sản thuộc 2 class khác nhau (vì asset class được assign vào branch, nên điều này cũng có nghĩa tài sản thuộc 2 branch khác nhau). Khi sử dụng chức năng Transfer thì gặp lỗi sau:

- TH1: Dùng transaction type "Asset Transfer", gặp lỗi: Cannot transfer asset "FA000074" to target asset class; asset has depreciation (dù asset đã được khấu hao hay chưa thì vẫn gặp lỗi này)

- TH2: Dùng transaction type "Asset class transfer", gặp lỗi: Source and target assets must have the same branch.

Mong anh chị cho em xin giải pháp (standard hoặc workaround solution)

Em cám ơn!

Reference: SAP note 2002062 - Inventory and Fixed Asset Transfer in a Multi-Branch Scenario

Reply
1 Reply
admin
Posts: 336
Admin
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Đầu tiên, cần thống nhất cách hiểu về chức năng Multi branch là hạch toán độc lập giữa các chi nhánh với nhau. Nghĩa là tài sản/công nợ phải thu, phải trả, ... của 2 chi nhánh là độc lập hoàn toàn với nhau.

 

Do vậy hệ thống không cho phép thực hiện chuyển kho/tài sản cố định (TSCD) giữa các chi nhánh là điều hợp lý về mặt kế toán.

Ví dụ: trường hợp thực hiện chuyển kho/TSCD giữa 2 chi nhánh:

Nợ 152/211 - branch A (bên nhận)

Có 152/211 - branch B (bên chuyển)

Trường hợp này nếu xảy ra sẽ làm cho các báo cáo kế toán của chi nhánh A/B sẽ không còn cân đối giữa tài sản và nguồn vốn.

 

Phương án đề nghị:

1. Mua bán nội bộ (tài khoản công nợ phải thu/phải trả)

  • Bên chuyển: thực hiện bán Fixed Asset (Sales)
  • Bên nhận: thực hiện mua Fixed Asset (Purchasing)

2. hoặc giao dịch nội bộ (tài khoản phải thu/phải trả nội bộ)

  • Bên chuyển: Retirement
  • Bên nhận: Capitalization

Lưu ý: cho dù thực hiện theo cách nào trong 2 cách trên cũng không thể giữ lịch sử nguyên giá/khấu hao để tiếp tục cho bên nhận.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security