admin
admin
@admin
Admin
Prominent Member
Joined: Oct 18, 2021
Last seen: Dec 7, 2023
Topics: 244 / Replies: 34
Reply
RE: Những câu hỏi thường gặp liên quan đến phân hệ sản xuất trong ERP SAP Business One

9. Nếu xóa một thành phần nguyên liệu trong lệnh sản xuất, có gây ra ảnh hưởng gì đến giá thành sản phẩm không? Thành phần nguyên liệu chưa có phát ...

2 days ago
Forum
Reply
RE: Những câu hỏi thường gặp liên quan đến phân hệ sản xuất trong ERP SAP Business One

7. Có cách nào thay đổi giá thành sản phẩm để phản ánh giá nguyên liệu thành phần tăng lên không, thậm chí đối với các lệnh sản xuất đã được đóng? B...

2 weeks ago
Forum
Topic
Topic
Reply
RE: Những câu hỏi thường gặp liên quan đến phân hệ sản xuất trong ERP SAP Business One

5. Tại sao xuất hiện phần chênh lệch sản xuất (production variance) và cách hệ thống SAP B1 xử lý production variance khi đóng lệnh sản xuất? Nếu có...

3 weeks ago
Forum
Topic
Forum
VAS
Replies: 0
Views: 14
Page 1 / 19
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security