Kiểm soát chặt chẽ ...
 
Notifications
Clear all

Kiểm soát chặt chẽ hơn với chức năng Block Manual Posting

1 Posts
1 Users
0 Likes
341 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Mỗi tài khoản phản ánh các giao dịch và đều kết nối với các chứng từ phát sinh cụ thể, chẳng hạn như tài khoản tiền gửi ngân hàng, tài khoản hàng tồn kho

  • Đối với tài khoản ngân hàng thì chứng từ phát sinh sẽ đến từ Incoming hoặc Outgoing Payment
  • Đối với tài khoản hàng tồn kho thì chứng từ phát sinh sẽ đến từ các chứng từ xuất, nhập và chuyển kho

Tuy nhiên sai sót trong vận hành khiến cho số liệu báo cáo bị sai do người dùng sử dụng các hạch toán thủ công để thực hiện các điều chỉnh liên quan đến 2 loại tài khoản kể trên.

SAP Business One cung cấp chức năng giúp loại bỏ khả năng hạch toán thủ công các tài khoản trên vào Journal Entry.

Cấu hình chặn một tài khoản cụ thể

[img] [/img]

Khi người dùng sử dụng tài khoản đó trong hạch toán thủ công, hệ thống sẽ xuất hiện câu thông báo chặn khi nhấn Add để lưu bút toán

[img] [/img]

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security