Cách xem báo cáo ch...
 
Notifications
Clear all

Cách xem báo cáo chi tiết thu chi tổng hợp theo ngày

1 Posts
1 Users
0 Likes
295 Views
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago
  1. Mở báo cáo General Ledger trong Financials >>> Financial Reports >>> Accounting
  2. Chọn tài khoản cần xem
  3. Chọn khoản ngày cần xem
  4. Tick vào sort và summarize
  5. Dòng đầu tiên chọn giá trị Posting Date ở cột Sort Field và chọn Yes ở cột Summary
  6. Chạy báo cáo: lúc này hệ thống sẽ tự động thêm 1 dòng tổng theo ngày ở cột Debit (thu) / Credit (chi)

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security