Lưu ý khi thực hiện...
 
Notifications
Clear all

Lưu ý khi thực hiện hủy các bút toán khóa sổ cuối kỳ (Period End Closing)

1 Posts
1 Users
0 Reactions
272 Views
admin
Posts: 366
Admin
Topic starter
(@admin)
Noble Member
Joined: 3 years ago

Tình huống

Người dùng muốn thao tác hủy các bút toán khóa sổ (Closing Balance) được tạo từ chức năng kết chuyển cuối kỳ (Period End Closing)

Cách làm

  1. Mở báo cáo Transaction Journal Report ở đường dẫn: Financials >>> Financial Reports >>> Accounting
  2. Orignal Journal: chọn giá trị Closing Balance
  3. Chọn khoảng ngày của kỳ kế toán cần hủy các bút toán khóa sổ, nhấp nút OK để chạy báo cáo. Danh sách các bút toán sẽ được hiển thị trên báo cáo.
  4. Người dùng nhấp vào liên kết Drilldown (biểu tượng mũi tên) của từng bút toán, hệ thống hiển thị nội dung của bút toán
  5. Click chuột phải và chọn Cancel, hệ thống hiển thị thông báo "Create Reversal for this Transaction", chọn Yes để xác nhận. Hệ thống tạo bút toán đảo để hủy, nhấn nút Add để hoàn tất.
  6. Thao tác Cancel cho toàn bộ bút toán cần hủy.

Lưu ý

Có sự khác biệt giữa cách sử dụng bút toán đảo thủ công và bút toán đảo sinh ra bởi chức năng cancel để điều chỉnh bút toán khóa sổ (Closing Balance Journal Entry).

  • Bút toán đảo thủ công có Transtype = 30
  • Bút toán đảo sinh ra bởi chức năng Cancel có Transtype = -3

Một vài báo cáo có khả năng loại trừ / khả năng lọc bút toán thủ công, bút toán khóa sổ. Do vậy, người dùng cần thao tác đúng để tránh các kết quả không mong muốn khi chạy các báo cáo này.

 

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security