Cách nhận biết doan...
 
Notifications
Clear all

Cách nhận biết doanh thu theo chuẩn IFRS trong hệ thống ERP SAP B1

1 Posts
1 Users
0 Likes
144 Views
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Tình huống: Trong ví dụ này, công ty chúng tôi sử dụng SAP Business One và có trụ sở tại Vương quốc Anh. Chúng tôi không những bán hàng hóa cho nhiều quốc gia trong Liên minh Châu Âu, mà còn với Nga và Trung Quốc. Hàng hóa thường được vận chuyển bằng tàu nên việc giao hàng có thể mất từ vài ngày đến vài tuần. Pháp luật địa phương yêu cầu ghi nhận doanh thu (revenue) khi chúng được thanh toán hoặc khi hóa đơn được phát hành. Điều này trái với yêu cầu của IFRS. Do đó, kế toán viên cần phải xây dựng một quy trình để đảm bảo rằng các điều kiện giao hàng (còn gọi là Incoterms) được đáp ứng thì doanh thu có thể được ghi nhận.

 

Cấu hình giải pháp trong hệ thống ERP SAP Business One (ERP SAP B1):

Người dùng SAP Business One có thể sử dụng quy trình sau để lọc và phân tích các thuộc tính của chứng từ liên quan nhằm giúp cho việc ghi nhận doanh thu  được chính xác. Vì cần phải theo dõi các giá trị trên các tài khoản cụ thể, khuyến nghị là chia các tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán thành các nhóm sau:

  • Nhóm 1: dành cho các quy định của Luật pháp địa phương
  • Nhóm 2: dành cho IFRS
  • Nhóm 3: dành cho mục đích chung

Điều kiện tiên quyết: tất cả các tài khoản kế toán hiện có được tạo dựa trên luật pháp địa phương và chỉ cần tạo thêm các tài khoản IFRS dành cho mục đích phân biệt trong quá trình xác định doanh thu theo chuẩn IFRS.

Trong ví dụ của chúng tôi, cần tạo các tài khoản kế toán sau:

  • Tài khoản điều chỉnh doanh thu IFRS (revenue correction account)
  • Tài khoản bù trừ IFRS (offsetting account)

Chi tiết vui lòng xem thêm tại đây.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security