Notifications
Clear all

Query Manager - Cách nhập tham số theo dạng Year, Month thay vì Date

1 Posts
1 Users
0 Likes
250 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Tham số khi chạy câu truy vấn trong query manager thường sử dụng định dạng ngày (DD-MM-YYYY) của chứng từ trong hệ thống ERP SAP B1. Tuy nhiên một vài câu truy vấn cần hỗ trợ người dùng chỉ nhập thông tin Year, Month. Sau đây là cách thực hiện

  • Tạo UDT: ZZ_PARAM
  • Tạo UDF thuộc ZZ_PARAM
    • U_Year: numeric
    • U_Month: numeric

  • Tạo câu truy vấn sau để hiển thị parameter Year, Month khi chạy câu query

 

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security