Notifications
Clear all

Cách đăng ký Query vào menu chức năng của hệ thống


admin
Bài viết: 101
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 11 tháng trước
  1. Mở giao diện Query Manager
  2. Chọn câu Query
  3. Chọn Assign to menu
  4. Chọn Menu Item
  5. Sửa tên muốn hiển thị trên menu
  6. Click vào dấu ... để chọn nơi đặt câu Query
  7. Chọn chỗ trong cấu trúc menu
  8. Chọn vị trí/ thứ tự mong muốn hoặc đặt ở cuối (Place at Bottom)
  9. Nhấn update để xác nhận

[img] [/img]

Người dùng có thể thấy câu Query đã xuất hiện tại nơi đặt vào

[img] [/img]

hoặc có thể tìm kiếm bằng chức năng Search menu của hệ thống

[img] [/img]

 

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security