Notifications
Clear all

Cách thực hiện câu truy vấn (query) trong hệ thống SAP Business One

1 Posts
1 Users
0 Likes
858 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago
  1. Tổng quan

Hệ thống hỗ trợ thực hiện truy vấn dữ liệu thông qua công cụ Query Generator và Query Wizard, cho phép người dùng có thể truy vấn tương tự như công cụ SQL.

Về bản chất Query Generator và Query Wizard đều cho ra cùng kết quả nhưng cách thao tác thực hiện chúng khác nhau. Người dùng có thể chọn 1 trong 2 cách trên tùy vào mức độ thành thạo trong việc sử dụng SQL.

[img] [/img]

  1. Cách viết câu truy vấn
  • Query Wizard

Hệ thống hỗ trợ người dùng qua từng bước để tạo câu truy vấn mà không cần phải trực tiếp viết các câu lệnh. Do vậy cách này phù hợp với người sử dụng chưa thành thạo công cụ SQL.

[img] [/img]

Ở bước cuối của wizard, hệ thống sẽ hiển thị kết quả của câu truy vấn được tổng hợp từ các bước của wizard.

[img] [/img]

  • Query Generator

Hệ thống hỗ trợ giao diện cho phép người dùng có thể viết câu truy vấn trực tiếp, cách thức này phù hợp với người dùng đã thành thạo công cụ SQL.

[img] [/img]

Chỉ với 1 giao diện tích hợp việc khai báo bảng dữ liệu (khu vực bên trái) và thực hiện viết câu truy vấn (khu vực bên phải), người dùng chọn Execute để thực hiện truy vấn theo câu lệnh.

[img] [/img]

 

  1. Kết quả

Ví dụ:

Câu query:

SELECT T0."DocNum", T0."CardCode", T0."CardName", T0."DocTotal" FROM ORDR T0 WHERE T0."DocStatus" ='O' and T0."DocTotal" <>0 ORDER BY T0."DocDate"

Kết quả:

[img] [/img]

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security