Tùy biến trực tiếp ...
 
Notifications
Clear all

Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)

Công cụ phát triển chuẩn do SAP cung cấp giúp tùy biến trực tiếp ngay trên hệ thống
Trạng thái
Author
Chủ đề
Diễn đàn
Trả lời
Lượt xem
Last Post 
admin
Ứng dụng UDV để tự động lấy nội dung Remarks điền vào nội dung Journal Remark
Bởi admin, Th12 28 
Thẻ chủ đề:  udf , fms , journal remark , sap hana ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
3
5
4 tuần trước
admin
Thông tin cơ bản về Query
Bởi admin, Th11 09 
Thẻ chủ đề:  sql , hana , query ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
0
38
3 tháng trước
admin
Cách đăng ký Query vào menu chức năng của hệ thống
Bởi admin, Th4 28 
Thẻ chủ đề:  query , menu , tips & tricks ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
0
101
9 tháng trước
admin
Bổ sung tham số user_id cho SBO_SP_TransactionNotification
Bởi admin, Th3 10 
Thẻ chủ đề:  sptn , transactionnotification , store procedure ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
0
303
11 tháng trước
admin
User Defined Value (UDV) và ứng dụng của UDV trong hệ thống SAP Business One
Bởi admin, Th3 07 
Thẻ chủ đề:  udv , fms , customization tool , query ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
2
431
11 tháng trước
admin
Cách kích hoạt TransactionNotification cho một số object trong hệ thống SAP Business One
Bởi admin, Th2 13 
Thẻ chủ đề:  sptn , notification , batch number , serial number ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
0
398
12 tháng trước
Hang_Moon
Cố định header trong Crystal Report
Bởi Hang_Moon, Th1 10, 22 
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
0
487
1 năm trước
admin
Cách thực hiện câu truy vấn (query) trong hệ thống SAP Business One
Bởi admin, Th12 02, 21 
Thẻ chủ đề:  customization tool , query wizard , query generator , query ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
0
200
1 năm trước
admin
Cách xác định nguồn dữ liệu để thực hiện câu truy vấn (query)
Bởi admin, Th12 01, 21 
Thẻ chủ đề:  customization tool , query ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
0
393
1 năm trước
Hang_Moon
Query lấy Current User đăng nhập trong SAP B1 HANA
Bởi Hang_Moon, Th11 29, 21 
Thẻ chủ đề:  query , sapb1hana , currentuser , userlogin ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
0
478
1 năm trước
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security