Notifications
Clear all

Cách xác định nguồn dữ liệu để thực hiện câu truy vấn (query)

1 Posts
1 Users
0 Likes
879 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago
  1. Tình huống

Trong quá trình vận hành hệ thống SAP Business One, dữ liệu được nhập vào các giao diện chức năng và được lưu lại bởi người dùng. Sau đó chúng ta có thể truy xuất (query) chúng và tổng hợp thành các báo cáo. Vậy các dữ liệu đó được lưu ở đâu và cách chúng ta có thể truy xuất chúng.

 

  1. Kích hoạt

Người dùng có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + I hoặc sử dụng thanh menu chính: View >>> System Information

 

  1. Cách xác định thông tin

Hệ thống hỗ trợ 2 cách truy xuất thông tin:

  • Nếu truy xuất động ngay trên các giao diện của hệ thống thì sử dụng Item Number
  • Nếu truy xuất thông qua các truy vấn tầng cơ sở dữ liệu thì sử dụng thông tin bảng (Table) và trường (Field)

[img] [/img]

VD: Ở màn hình chức năng Sales Order, khi rê chuột vào field Customer, thông tin field sẽ được hiển thị ở góc dưới bên trái của giao diện như sau:

Thông tin Customer được lưu ở bảng ORDR và trường CardCode hoặc có Item Number=4

Thông tin Item được lưu ở bảng RDR1 và trường ItemCode hoặc có Item Number = 38 và Column = 1

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security