Các công cụ tùy biế...
 
Notifications
Clear all

Các công cụ tùy biến (Customization Tools)

Khu vực dành để thảo luận các vấn đề kỹ thuật: UDF, UDT, UDO, UDV, query, ... giúp mở rộng khả năng của hệ thống
Các công cụ tùy biến (Customization Tools)
Trạng thái
Author
Chủ đề
Diễn đàn
Trả lời
Lượt xem
Last Post 
admin
Bởi admin, Th5 07 
Thẻ chủ đề:  approval , transaction notification , draft ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
0
0
1 tháng trước
admin
Bởi admin, Th3 18 
Thẻ chủ đề:  support , backup , recovery , sap hana , schema , database , import , export ,
  SAP HANA
0
62
3 tháng trước
admin
Bởi admin, Th3 17 
Thẻ chủ đề:  backup , recovery , sap hana , schema , log ,
  SAP HANA
0
19
3 tháng trước
admin
Bởi admin, Th2 23 
Thẻ chủ đề:  dtw , blank , text field ,
  Data Transfer Workbench
0
29
3 tháng trước
admin
Bởi admin, Th2 21 
Thẻ chủ đề:  sap hana , query , ar invoice , ar credit memo ,
  SAP HANA
0
32
4 tháng trước
admin
Bởi admin, Th2 21 
Thẻ chủ đề:  user , query , sql , realtime ,
  MS SQL
0
31
4 tháng trước
admin
Bởi admin, Th2 02 
Thẻ chủ đề:  sql , sap hana , query ,
  SAP HANA
0
36
4 tháng trước
admin
Bởi admin, Th12 28 
Thẻ chủ đề:  udf , fms , journal remark , sap hana ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
3
60
5 tháng trước
admin
Bởi admin, Th11 09 
Thẻ chủ đề:  sql , hana , query ,
  Tùy biến trực tiếp trong hệ thống (System Tools)
0
84
7 tháng trước
admin
Bởi admin, Th10 11 
Thẻ chủ đề:  crystal report , suppress , page header ,
  Tùy biến nâng cao (SDK, programming)
0
367
8 tháng trước
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security