Khởi động lại dịch ...
 
Notifications
Clear all

Khởi động lại dịch vụ của SAP Business One


admin
Bài viết: 85
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 7 tháng trước

1. Khởi động lại dịch vụ Server Tools

Sử dụng tài khoản root

cd /etc/init.d

./sapb1servertools restart

[img] [/img]

2. Khởi động lại dịch vụ Web Client

Sử dụng tài khoản root

cd /usr/sap/SAPBusinessOne/WebClient

./startup.sh start

[img] [/img]

Trả lời
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security