Các câu lệnh có liê...
 
Notifications
Clear all

Các câu lệnh có liên quan đến dịch vụ của SAP HANA


admin
Bài viết: 85
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 7 tháng trước

Đôi khi quá trình vận hành gặp trục trặc và người dùng không thể login vào SAP HANA để thao tác dữ liệu.

1. Trường hợp muốn kiểm tra tình trạng các dịch vụ của SAP HANA:

Sử dụng tài khoản root với câu lệnh sau:

/usr/sap/hostctrl/exe/sapcontrol -nr 00 -function GetProcessList

Theo đó, giá trị của dispstatus

  • GREEN: running

[img] [/img]

  • YELLOW: Initializing/Scheduled/...

[img] [/img]

  • GRAY: stopped

2. Trường hợp muốn khởi động lại các dịch vụ của SAP HANA:

Chuyển đến thư mục: 

cd /usr/sap/HDB/HDB00

Sử dụng tài khoản <sid>adm với câu lệnh sau:

su hdbadm

./HDB stop

[img] [/img]

./HDB start

[img] [/img]

 

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security