Sao lưu và bảo trì ...
 
Notifications
Clear all

Sao lưu và bảo trì hệ thống SAP Business One phiên bản dành cho SAP HANA

1 Posts
1 Users
0 Likes
262 Views
admin
Posts: 275
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Các chiến lược sao lưu và bảo trì hệ thống tệp tin là nhiệm vụ cốt lõi để hệ thống SAP Business One phiên bản dành cho SAP HANA của bạn được an toàn và vận hành ổn định. Về mặt vận hành, đây có thể được coi là nhiệm vụ quan trọng nhất, vì dữ liệu doanh nghiệp là tài sản số, luôn sẵn sàng cung cấp thông tin về tình hình của doanh nghiệp, giúp lãnh đạo ra các quyết định trọng yếu liên quan.

Tại sao cần sao lưu?

Tính nguyên tử, tính nhất quán, cách ly và độ bền (Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability) là một tập hợp các yêu cầu mà bất kỳ hệ thống cơ sở dữ liệu nào cũng phải đáp ứng.

Ba yêu cầu đầu tiên không bị ảnh hưởng bởi khái niệm trong bộ nhớ. Yêu cầu thứ tư về độ bền không thể đáp ứng bằng cách chỉ lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ chính.

Cơ sở dữ liệu SAP HANA lưu trữ phần lớn dữ liệu của nó trong bộ nhớ RAM để có hiệu suất tối đa. Nhưng bộ nhớ RAM là bộ lưu trữ dễ bị mất nội dung khi không có điện. Để làm cho dữ liệu trở nên bền bỉ, dữ liệu phải nằm trên bộ lưu trữ cố định, chẳng hạn như ổ cứng, SSD hoặc thiết bị Flash. Cơ sở dữ liệu SAP HANA cũng sử dụng lưu trữ liên tục (bộ nhớ đĩa) để cung cấp dự phòng trong trường hợp mất điện.

Sao lưu và phục hồi hoạt động như thế nào trong SAP HANA?

Trong hệ thống cơ sở dữ liệu SAP HANA, RAM được chia thành các trang. Khi một giao dịch cơ sở dữ liệu thay đổi dữ liệu, các trang tương ứng được đánh dấu và ghi vào bộ lưu trữ liên tục theo định kỳ.

[img] [/img]

Cơ sở dữ liệu SAP HANA cũng tạo nhật ký trong bộ lưu trữ liên tục cho mọi giao dịch để đảm bảo độ bền của tất cả các giao dịch. 

Dưới đây minh họa cách SAP HANA lưu trữ các trang đã thay đổi trong các điểm lưu trữ, được ghi vào bộ lưu trữ đĩa theo định kỳ (theo mặc định cứ sau 5 phút). Nhật ký được đồng bộ, nghĩa là, một giao dịch không quay trở lại trước khi nhật ký tương ứng được ghi vào bộ lưu trữ liên tục, để đáp ứng yêu cầu về độ bền, như được mô tả ở trên.

[img] [/img]

Một vài khái niệm quan trọng

1. Sao lưu (Backup) và phục hồi (Recovery) cơ sở dữ liệu là gì?

Sao lưu và Phục hồi là quá trình sao chép/lưu trữ dữ liệu cho mục đích khôi phục cụ thể. Sao lưu các tệp có thể bảo vệ khỏi mất mát dữ liệu người dùng do vô tình, hỏng cơ sở dữ liệu, lỗi phần cứng và thậm chí là thiên tai.

Xin lưu ý rằng sao lưu phiên bản (instance backup) đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong khi xuất lược đồ (schema export) thì không. Vui lòng kiểm tra SAP Note 2121486 để biết thêm chi tiết:

 

2. Dung lượng dữ liệu (data) và nhật ký (log)

Trong SAP HANA, các ổ đĩa thuộc về các dịch vụ HANA như indexserver, statisticsserver hoặc xsengine . Có 2 loại dung lượng: Data và Log. Mỗi ổ đĩa này bao gồm các tệp ở cấp hệ điều hành và nói chung có nhiều tệp phân đoạn nhật ký hơn tệp dữ liệu.

Dung lượng nhật ký chứa tất cả các thay đổi trên dung lượng dữ liệu kể từ điểm lưu trữ hoàn thành cuối cùng.

Mỗi ổ đĩa nhật ký chứa tệp log segment_<partition_ID>_directory.dat và một hoặc nhiều tệp phân đoạn nhật ký (logsegment_<partition_ID>_<segment_number>.dat).

Sao lưu dữ liệu

• Chứa tải trọng hiện tại của dung lượng dữ liệu (bao gồm dữ liệu và thông tin hoàn tác)

• Thủ công (studio SAP HANA, lệnh SQL) hoặc theo lịch trình

Nhật ký sao lưu

• Chứa nội dung của các đoạn nhật ký đã đóng; danh mục sao lưu cũng được viết dưới dạng sao lưu nhật ký

• Tự động bất cứ khi nào một đoạn nhật ký đầy hoặc hết thời gian chờ để sao lưu nhật ký

Quản lý sao lưu dữ liệu và nhật ký

Để quản lý sao lưu dữ liệu và nhật ký hiệu quả nhằm duy trì quản lý đĩa hiệu quả trên máy chủ HANA, cần có chính sách sao lưu định trước. Sao lưu dữ liệu và nhật ký nên được chuyển sang ổ đĩa ngoài/xóa theo chính sách sao lưu.

Điều này có thể được thực hiện thủ công bởi quản trị viên hệ thống hoặc bằng cách tạo tập lệnh để kiểm soát việc thực thi sao lưu. Tập lệnh mẫu và hướng dẫn có sẵn trong SAP Note 1651055.

Quan trọng : Kể từ Nền tảng hỗ trợ từ xa (Remote Support Platform) dành cho hệ thống SAP Business One 3.1 level 07, bạn có thể thiết lập lịch sao lưu cho cơ sở dữ liệu SAP Business One HANA. Vui lòng kiểm tra SAP Note 2157386 - Lập lịch sao lưu SAP HANA trong RSP để biết thêm chi tiết.

Các phương pháp hay nhất để tránh các tình huống Đầy dung lượng nhật ký trên máy chủ SAP Business One HANA

Ví dụ, một số lượng lớn các phân đoạn nhật ký có thể được tạo khi sao lưu nhật ký tự động bị hỏng hoặc điểm lưu nhật ký bị chặn trong một thời gian dài. Trong khoảng thời gian này, hệ thống tệp tích lũy các phân đoạn nhật ký đầy đủ. Các phân đoạn nhật ký này sử dụng nhiều dung lượng ổ đĩa, vì vậy sau khi sao lưu nhật ký tự động đã được khắc phục, cần giải phóng dung lượng ổ đĩa.

Không bao giờ xóa các tệp phân đoạn nhật ký vì chúng tạo thành một chuỗi và tất cả vẫn được phân bổ bởi cơ sở dữ liệu, trong các tình huống như vậy, chúng ta phải nhớ “Không bao giờ xóa các tệp khối lượng nhật ký, hãy giữ lại chúng.”

Bạn có thể làm theo hướng dẫn từ SAP Note 1679938 nếu dung lượng nhật ký đang chiếm nhiều dung lượng ổ đĩa (đôi khi ổ đĩa đầy).

Nguồn: LinkedIn

Reply
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security