Dùng công cụ SAP HA...
 
Notifications
Clear all

Dùng công cụ SAP HANA Studio để quản lý các tác vụ của hệ quản trị cơ sở dữ liệu SAP HANA 2.0

1 Posts
1 Users
0 Likes
526 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Với việc phát hành SAP Business One 10.0, phiên bản dành cho SAP HANA, Cơ sở dữ liệu SAP HANA 2.0 với tính năng bộ chứa cơ sở dữ liệu nhiều đối tượng (Multitenant Database Containers - MDC), đã trở thành chế độ mặc định và duy nhất khi dùng phiên bản SAP HANA.

 

Thêm System và Tenant Database bằng cách sử dụng SAP HANA MDC

Khi cài đặt Cơ sở dữ liệu SAP HANA 2.0 MDC cho SAP Business One, nó sẽ chứa cơ sở dữ liệu hệ thống (system database) được sử dụng để quản trị hệ thống trung tâm (central system administration) và các cơ sở dữ liệu của bên thuê (tenant database) chứa danh mục cơ sở dữ liệu (schema) của công ty.

Đối với các tác vụ vận hành liên quan đến quản trị, giám sát và bảo trì cơ sở dữ liệu, quản trị viên cơ sở dữ liệu có thể sử dụng SAP HANA Studio để thêm cơ sở dữ liệu với chế độ MDC. Điều này có thể thực hiện được cho cả system databasetenant database theo ảnh chụp màn hình bên dưới.

[img] [/img]

 

Cài đặt giấy phép sử dụng (License)

Sau khi thêm thành công cả hệ thống và đối tượng thuê vào SAP HANA Studio, quản trị viên cơ sở dữ liệu nên cài đặt license vĩnh viễn, điều này nhằm tránh gián đoạn vận hành vì trial license được sử dụng trong quá trình cài đặt SAP HANA sẽ hết hạn sau 90 ngày.

Với Cơ sở dữ liệu SAP HANA 2.0, bạn có thể cài đặt giấy phép riêng cho system databasetenant database. Cài đặt license trên system database sẽ tự động cài đặt nó trên tenant database. Tuy nhiên, license được cài đặt trên tenant database sẽ chỉ quản lý đối tượng thuê. Khuyến nghị nên cài đặt license trên system database.

Có thể tìm thấy thông tin license cho system database bằng cách nhấp chuột phải vào system database, sau đó chọn Properties → License theo ảnh chụp màn hình.

[img] [/img]

 

Import a database schema

Giờ đây, cơ sở dữ liệu SAP HANA đã sẵn sàng để import các lược đồ cơ sở dữ liệu (schema). Quá trình này có thể được thực hiện thông qua trình hướng dẫn import của danh mục cơ sở dữ liệu đối tượng thuê (tenant database catalog) trong SAP HANA Studio hoặc thông qua SQL Query để import các schema vào tenant database catalog được hướng dẫn qua SAP Note 2134959Schema Export and Import Guide for SAP Business One, version for SAP HANA.

[img] [/img]

 

Sao lưu (backup) cơ sở dữ liệu

Hệ quản lý SAP HANA cung cấp nhiều chức năng để sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu. Một bản sao lưu cơ sở dữ liệu đầy đủ, được hoàn thành gần đây có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo cơ sở dữ liệu có thể được khôi phục để đảm báo việc vận hành hệ thống được liên tục.

Để tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu theo cách thủ công bằng SAP HANA Studio, nhấp chuột phải vào Backup trong system database, sau đó chọn Backup Up System Database hoặc Back up Tenant Database.

[img] [/img]

 

Dọn dẹp (Housekeeping)

Nếu có một lịch trình được thiết lập thủ công hoặc tự động để tạo bản sao lưu cho cơ sở dữ liệu SAP HANA, bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra mức sử dụng ổ đĩa và liệu có cần xóa các bản sao lưu cũ để duy trì đủ dung lượng ổ đĩa trên máy chủ hay không.

Để xóa các bản sao lưu cũ không còn cần thiết, quản trị viên cơ sở dữ liệu có thể nhấp chuột phải vào bản sao lưu hiện có từ danh sách Backup Catalog và chọn Delete Older Backups. Để mở Backup Console, nhấp vào Backup trong System Database (ảnh chụp màn hình bên dưới). Sau đó, chọn tùy chọn Catalog and Backup Location và hộp kiểm File System để xóa các bản sao lưu cũ và các tệp liên quan khỏi vị trí sao lưu trên máy chủ.

[img] [/img]

 

[img] [/img]

 

Khôi phục cơ sở dữ liệu tại một thời điểm (Restore)

Nếu một số sự cố không mong muốn xảy ra với hệ thống SAP HANA Database và cơ sở dữ liệu không khả dụng, quản trị viên cơ sở dữ liệu có thể xác thực trạng thái máy chủ và quyết định xem có cần khôi phục cơ sở dữ liệu hay không. Nếu vậy, cách phổ biến nhất và dễ dàng nhất là khôi phục cơ sở dữ liệu về một thời điểm cụ thể.

Để phục hồi cơ sở dữ liệu tại một thời điểm, quản trị viên cơ sở dữ liệu sẽ cần đảm bảo rằng những điều sau đây có sẵn:

  • Có ít nhất một bản sao lưu đầy đủ (complete data backup hoặc data snapshot).
  • Khi được yêu cầu:
    • bản sao lưu thay đổi (delta backup) được tạo kể từ bản sao lưu đầy đủ.
    • bản sao lưu nhật ký (log backup) được tạo kể từ bản sao lưu đầy đủ.
  • chỗ lưu nhật ký (log area).

Có thể tìm thấy chức năng khôi phục (Recovery) cơ sở dữ liệu trong SAP HANA Studio bằng cách nhấp chuột phải vào System Database, sau đó chọn Backup and Recovery → Recover System Database hoặc Recover Tenant Database:

[img] [/img]

[img] [/img]

Nguồn: SAP Blog

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security