Các trạng thái của ...
 
Notifications
Clear all

Các trạng thái của kỳ kế toán (Posting Period)

1 Posts
1 Users
0 Likes
376 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Có 4 trạng thái liên quan đến kỳ kế toán (Administration → System Initialization → Posting Periods) và ý nghĩa của chúng như sau:

Locked: Bất kỳ người dùng nào cũng không thể nhập dữ liệu cũng như phiếu hạch toán kế toán (Journal Entry - JE) vào khoảng thời gian đã được khai báo trong Posting Period đó. Trạng thái này thường được áp dụng khi đã thực hiện xong các thao tác kết chuyển cuối kỳ.

 

Unlocked: Người dùng được cấp quyền (authorized users) có thể nhập dữ liệu giao dịch trong khoảng thời gian này.

 

Unlocked Except Sales: Người dùng được cấp quyền (authorized users) có thể nhập tất cả các loại giao dịch và chứng từ ngoại trừ chứng từ bán hàng. Chỉ những người dùng có trạng thái Full Authorization (được chỉ định trong Administration → System Initialization → General Authorizations → Users tab→ Period Status: Unlocked Except Sales) mới có thể làm việc trong kỳ kế toán có trạng thái này.

 

Closing Period: Người dùng được cấp quyền (authorized users) có thể nhập tất cả các loại giao dịch và chứng từ vào kỳ có trạng thái này. Chỉ những người dùng có trạng thái Full Authorization (được chỉ định trong Administration → System Initialization → General Authorizations → Users tab→ Period Status: Closing Period) mới có thể làm việc trong kỳ kế toán có trạng thái này. Trạng thái này thường được áp dụng trong giai đoạn bộ phận kế toán tiến hành kết chuyển cuối kỳ, diễn ra trong khoảng vài ngày đầu của kỳ (tháng) sau.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security