[Tips] Tài khoản mặ...
 
Notifications
Clear all

[Tips] Tài khoản mặc định cho Bank Transfer G/L Account của Incoming Payment

1 Posts
1 Users
0 Likes
25 Views
admin
Posts: 275
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Đối với Outgoing Payment, để thiết lập tài khoản mặc định cho G/L account trong tab Bank Transfer, quản trị hệ thống có thể thiết lập ở G/L Account Determination  Purchasing  General tab: Bank Transfer.

Tuy nhiên đối với trường hợp Incoming Payment, hệ thống hiện không hỗ trợ. Để giải quyết vấn đề này, đề xuất sử dụng FMS để điền giá trị tài khoản mặc định khi người dùng thao tác trong cửa sổ Payment Means như sau:

  • Tạo query để chọn tài khoản
  • Đứng ở trường G/L Account của tab Bank Transfer, nhấn tổ hợp Alt + Shift + F2 để gán FMS (User Defined Value) được liên kết với query tạo ở bước trên

 

Do hạn chế của chức năng FMS, các field dùng để tự động kích hoạt chỉ hoạt động ở cửa sổ chính Payment, nên người dùng cần thao tác nhấn nút Shift + F2 hoặc click chuột vào biểu tượng kính lúp để kích hoạt FMS khi làm việc ở cửa sổ Payment Means. 

Reply
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security