Lỗi không hủy được ...
 
Notifications
Clear all

Lỗi không hủy được chứng từ "Cancellation is not possible; base orders reopened"

1 Posts
1 Users
0 Reactions
282 Views
admin
Posts: 366
Admin
Topic starter
(@admin)
Noble Member
Joined: 3 years ago

Nguyên nhân:

  1. Trên thẻ Per Document của cửa sổ Document Settings, bạn đã chọn hộp kiểm Reopen Doc. by Creating Returns/Goods Returns/Credit Memos Based on Doc. cho 1 trong 2 hoặc cả 2 chứng từ sau:
    • Sales order
    • Purchase order
  2. Bạn đã tạo Sales order hoặc Purchase order.
  3. Bạn đã tạo chứng từ (Delivery, AR Invoice/ GRPO, AP Invoice) dựa trên chứng từ Sales order hoặc Purchase order.
  4. Bạn đã tạo chứng từ Return, AR Credit Memo /Goods Return, AP Credit Memo bằng cách sao chép từ (copy from) chứng từ đã tạo ở bước 3.

Kết quả

Bạn không thể hủy chứng từ Return, AR Credit Memo /Goods Return, AP Credit Memo bởi vì việc tạo các chứng từ đó ở bước 4 đã tự động mở lại Sales order hoặc Purchase order.

Nếu bạn tạo các chứng từ ở bước 4 vì lý do nhầm lẫn, tôi đề nghị bạn nên tạo mới chứng từ khác từ các chứng từ cơ sở Sales order / Purchase Order đã được mở lại.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security