Có cách nào để vô h...
 
Notifications
Clear all

Có cách nào để vô hiệu chức năng Cancel đối với User

1 Posts
1 Users
0 Reactions
222 Views
admin
Posts: 366
Admin
Topic starter
(@admin)
Noble Member
Joined: 3 years ago

Quản trị hệ thống có thể thu hồi quyền Cancel của user trong cửa sổ chức năng Authorization.

Chọn No Authorization cho mục Cancel Marketing Documents & Cancel Other Documents trong nhóm General category.

Nguồn: Cancel Documents | SAP Community

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security