Lỗi không hủy được ...
 
Notifications
Clear all

Lỗi không hủy được chứng từ "Cancellation is not possible; base documents closed by users"

1 Bài viết
1 Thành viên
0 Likes
21 Lượt xem
admin
Bài viết: 185
Admin
Topic starter
(@admin)
Honorable Member
Tham gia: 1 năm trước

Khi người dùng thao tác hủy chứng từ, hệ thống xuất hiện câu thông báo lỗi: "Cancellation is not possible; base documents closed by users"

Chẩn đoán

 1. Người dùng đã tạo một trong các chứng từ sau:
  • Delivery
  • Return
  • Goods receipt PO
  • Goods return
 2. Người dùng đã sao chép 1 phần (partial) chứng từ đã tạo ở bước 1 đến chứng từ đích.
 3. Người dùng đã thực hiện đóng thủ công (manually closed) chứng từ cơ sở được tạo ở bước 1.
 4. Người dùng thao tác hủy (cancel) chứng từ đích ở bước 2.

 

Kết quả

Người dùng không thể hủy tài liệu đích. 

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security