Lỗi không hủy được ...
 
Notifications
Clear all

Lỗi không hủy được chứng từ "Cancellation is not possible; base documents closed by users"

1 Posts
1 Users
0 Likes
222 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Khi người dùng thao tác hủy chứng từ, hệ thống xuất hiện câu thông báo lỗi: "Cancellation is not possible; base documents closed by users"

Chẩn đoán

 1. Người dùng đã tạo một trong các chứng từ sau:
  • Delivery
  • Return
  • Goods receipt PO
  • Goods return
 2. Người dùng đã sao chép 1 phần (partial) chứng từ đã tạo ở bước 1 đến chứng từ đích.
 3. Người dùng đã thực hiện đóng thủ công (manually closed) chứng từ cơ sở được tạo ở bước 1.
 4. Người dùng thao tác hủy (cancel) chứng từ đích ở bước 2.

 

Kết quả

Người dùng không thể hủy tài liệu đích. 

Reply
Share:
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security