Lỗi không hủy được ...
 
Notifications
Clear all

Lỗi không hủy được chứng từ "Cancelation is not possible; A/P invoice is based on goods receipt PO and has been copied to landed costs document when attempting to cancel an A/P invoice"

1 Posts
1 Users
0 Reactions
548 Views
admin
Posts: 366
Admin
Topic starter
(@admin)
Noble Member
Joined: 3 years ago

Khi người dùng thao tác hủy chứng từ A/P Invoice, hệ thống xuất hiện câu thông báo lỗi: "Cancelation is not possible; A/P invoice is based on goods receipt PO and has been copied to landed costs document when attempting to cancel an A/P invoice"

 

Nguyên nhân

Có chứng từ Landed Cost kế thừa từ chứng từ A/P Invoice được sao chép từ chứng từ Goods Receipt PO, do vậy người dùng không thể thao tác hủy A/P Invoice.

 

Giải pháp

Chứng từ bạn muốn hủy có liên kết với chứng từ Landed Cost. Việc hủy A/P Invoice sẽ dẫn đến sự không nhất quán của dữ liệu và do đó hệ thống không cho phép hủy trong trường hợp này. Để đóng (close) chứng từ, hãy sao chép đến A/P Credit Memo.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security