Phân biệt các loại ...
 
Notifications
Clear all

Phân biệt các loại Bill of Materials (BOM)

1 Posts
1 Users
0 Reactions
733 Views
admin
Posts: 366
Admin
Topic starter
(@admin)
Noble Member
Joined: 3 years ago

Có 4 loại bộ định mức nguyên vật liệu (Bill of Materials – BOM) trong hệ thống ERP SAP Business One

1. Production (dành cho sản xuất)

Đây là BOM dành cho hoạt động sản xuất, đại diện cho một sản phẩm hoàn chỉnh (cha) bao gồm các thành phần nguyên vật liệu (Item), nguồn lực (Resource) khác nhau (thành phần con). Hoạt động sản xuất sẽ biến các thành phần con thành sản phẩm hoàn chỉnh.

2. Sales (bán hàng)

BOM bán hàng và BOM lắp ráp đại diện cho một thành phẩm được lắp ráp ở giai đoạn bán hàng, tức là thành phẩm chỉ bao gồm các hạng mục thành phần của nó khi sản phẩm mẹ thực sự được bán. Các thành phần con được lưu trữ và theo dõi riêng lẻ trong kho.

Đối với cả BOM bán hàng và BOM lắp ráp, bạn không quản lý sản phẩm cha dưới dạng một mặt hàng trong kho mà là một mặt hàng chỉ dùng cho hoạt động bán hàng. Khi bạn tạo phiếu giao hàng cho khách hàng, các thành phần được xuất từ hàng tồn kho.

Sử dụng BOM bán hàng khi có sự kết hợp cố định của các thành phần và khách hàng cần xác nhận từng mặt hàng. Các thành phần không thể được thay đổi hoặc xóa khỏi đơn đặt hàng. Các mặt hàng khác không thể được chèn vào giữa các mặt hàng cha và thành phần trong đơn đặt hàng. Tuy nhiên, số lượng của các mục thành phần có thể được sửa đổi.

3 Assembly (lắp ráp)

Sử dụng BOM lắp ráp khi bạn không cần khách hàng phải xác nhận số lượng của các thành phần trước khi xuất kho.

4 Template (mẫu)

BOM mẫu là một nhóm các mặt hàng, trong đó sản phẩm gốc là mặt hàng đầu tiên trong danh sách. Nó không hoạt động như một BOM sau khi nó được thêm vào chứng từ bán hàng, mà là một danh sách các mặt hàng được tập hợp lại cùng một lúc. Bạn có thể cập nhật số lượng của các mặt hàng đó, thay đổi mặt hàng hoặc xóa chúng trong BOM hoặc chứng từ bán hàng. Các thành phần xuất hiện bên dưới phần gốc dưới dạng danh sách các mục trong tài liệu bán hàng. Sử dụng BOM mẫu khi bạn yêu cầu sự linh hoạt trong việc lựa chọn các thành phần cho sản phẩm.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security