Phân biệt cách sử d...
 
Notifications
Clear all

Phân biệt cách sử dụng Inventory Level khi chạy MRP trong hệ thống ERP SAP B1

1 Posts
1 Users
0 Likes
39 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Có 4 tùy chọn Inventory Level khi thực hiện tính toán MRP trong hệ thống SAP Business One.

  • Required
  • Minimum
  • Maximum
  • Minimum-Maximum

Đối với trường hợp người dùng chọn Required / Minimum / Maximum thì hệ thống sẽ đề xuất để đảm bảo việc thu mua/sản xuất sẽ làm cho Final Inventory khớp đúng với mức đã chọn.

Ví dụ: mặt hàng A2 được cài thông tin sau:

Required: 50

Minimum: 20

Maximum: 150

Bên dưới là minh họa khi chọn Maximum

Đối với trường hợp người dùng chọn Minimum - Maximum thì hệ thống sẽ chỉ đề xuất trong trường hợp thông tin tồn kho thấp hơn mức minimum và số lượng đề xuất để đảm bảo Final Inventory khớp đúng với số maximum.

Bên dưới là minh họa khi chọn Minimum-Maximum

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security