[Tips] Cách phân qu...
 
Notifications
Clear all

[Tips] Cách phân quyền theo FormID

1 Posts
1 Users
0 Likes
369 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Tình huống:

Chức năng phân quyền (Authorization) của cửa sổ Batch Details chỉ có 2 tùy chọn No Authorization / Full Authorization. Trong khi quản trị hệ thống muốn cho phép các User với quyền chỉ được xem (Read Only).

[img] [/img]

 

Giải pháp:

Sử dụng chức năng Additional Authorization Creator để bổ sung phân quyền mà hệ thống còn thiếu. Các bước làm như sau:

  • Mở cửa sổ Batch Details, kích hoạt chức năng hiển thị thông tin hệ thống bằng tổ hợp phím Ctrl + Shift + I. Rà chuột vào cửa sổ chức năng, sẽ thấy FormID

[img] [/img]

  • Mở cửa sổ Additional Authorization Creator, khai báo Authorization ID, Name, Option, FormID ở bước trước.

[img] [/img]

  • Mở cửa sổ General Authorization >>> User Authorization, tại phần phân quyền bổ sung Batch Details, chọn Read Only. Lưu ý: phần Batch Details của hệ thống phải chỉ định Full Authorization.

[img] [/img]

 

Kết quả:

Người dùng khi mở cửa sổ Batch Details sẽ chỉ được xem mà không thể thao tác chỉnh sửa các thông tin của batch.

[img] [/img]

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security