Notifications
Clear all

[Tips] Kích hoạt chặn tạo chứng từ khi số lượng/số tiền thực tế lớn hơn số lượng/số tiền kế hoạch trong chứng từ mua hàng

1 Bài viết
1 Thành viên
0 Likes
16 Lượt xem
admin
Bài viết: 185
Admin
Topic starter
(@admin)
Honorable Member
Tham gia: 1 năm trước

Để kích hoạt chức năng chặn trong quy trình mua hàng, đường dẫn Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> thẻ General

Trong phần Blanket Agreements, chọn tùy chọn Block Posting từ danh sách thả xuống tương ứng với các chứng từ cần kiểm soát nếu số lượng trên chứng từ vượt quá số kế hoạch trên Purchase Blanket Agreement.

Trong hình bên dưới là nếu số lượng/số tiền của Purchase Order / Goods Receipt PO / AP Invoice vượt so với số Planned được xác định ở Purchase Blanket Agreement tương ứng với loại Item / Service sẽ bị hệ thống chặn.

[img] [/img]

Ví dụ:

Purchase Blanket Agreement: Item A có số lượng mua dự kiến là 100 đơn vị

  • Tình huống 1: Purchase Order (PO): Item A có số lượng 101 đơn vị thì hệ thống sẽ báo chặn
  • Tình huống 2: PO 1, Item A có số lượng 80 / PO 2, Item A có số lượng 21 >>> hệ thống sẽ báo chặn PO 2

Câu thông báo lỗi: "Total quantity exceeds planned quantity in blanket agreement"

[img] [/img]

Trả lời
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security