[Tips] Cách cập nhậ...
 
Notifications
Clear all

[Tips] Cách cập nhật các trường UDF ở các dòng trong chứng từ sau khi chứng từ được Add hoặc chuyển trạng thái Closed

1 Posts
1 Users
0 Likes
281 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Kể từ phiên bản SAP Business One 10 PL01, hệ thống cho phép người dùng thực hiện cập nhật thông tin ở các trường UDF ở lưới nhập liệu sau khi chứng từ đã được Add hoặc chuyển trạng thái Closed

Để người dùng thao tác được thì quản trị hệ thống phải thực hiện các bước sau:

Kích hoạt cho phép cập nhật UDF trên từng chứng từ: Document Settings >>> Per Document

[img] [/img]

Cấp quyền cho user nào được thực hiện udate

[img] [/img]

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security