[Tips] Cách chặn ng...
 
Notifications
Clear all

[Tips] Cách chặn người dùng truy cập vào Form Settings

1 Posts
1 Users
0 Likes
300 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Tình huống

Quản trị hệ thống không muốn người dùng truy cập vào cửa sổ Form Settings để thay đổi trật tự các trường của cửa sổ chứng từ đã được cài đặt.

 

Giải pháp

Sử dụng phân quyền chức năng (Authorization)

  • Đường dẫn Administration → System Initialization → Authorizations → General Authorizations
  • Chọn người dùng (User) trong danh sách bên trái cửa sổ , tìm đến General → Form Settings và chọn No Authorization
  • Nhấp chọn nút Update để hoàn tất

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security