Notifications
Clear all

Ứng dụng UDV để tự động lấy nội dung Remarks điền vào nội dung Journal Remark

4 Posts
1 Users
0 Likes
411 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Trong quá trình nhập liệu, đối với các chứng từ phát sinh phiếu hạch toán kế toán, nhu cầu cần tự động lấy nội dung Remarks điền vào nội dung Journal Remark.

Sau đây là hướng dẫn thực hiện trên chứng từ A/R Invoice:

 • Lưu câu query sau vào Query Manager
SELECT $[$16."Comments"] FROM DUMMY;
 • Mở A/R Invoice, click vào field Journal Remark
 • Nhấn tổ hợp phím Alt + Shift + F2
 • Chọn Search in Existing User-Defined Values according to Saved Query
 • Click nút Open Saved Query
 • Chọn Query đã lưu ở bên trên
 • Tick vào Auto Refresh When Field Changes 
 • Ở cột Field, chọn Remarks
 • Giữ nguyên Display Saved User-Defined Values
 • Click nút Update để hoàn tất

[img] [/img]

*Lưu ý: câu query áp dụng cho bản SAP HANA và có thể sử dụng chung cho các chứng từ mua/bán ở phân hệ Sales và Purchasing.

Reply
3 Replies
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Sử dụng câu Query sau để áp dụng cho các chứng từ Payment: Incoming & Outgoing payment

SELECT $[$26."Comments"] FROM DUMMY;

Các thao tác cấu hình cho UDV tương tự như post 1

Reply
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Sử dụng câu Query sau để áp dụng cho chứng từ Landed Cost

SELECT $[$13."Comments"] FROM DUMMY;
Reply
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Sử dụng câu query sau để áp dụng cho các chứng từ Goods Receipt / Goods Issue / Inventory Revaluation

SELECT $[$11."Comments"] FROM DUMMY;
Reply
Share:
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security