Notifications
Clear all

Kiểm soát dữ liệu nhập vào hệ thống với SBO_SP_TransactionNotification


admin
Bài viết: 85
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 7 tháng trước

SAP Business One hỗ trợ tính năng cho phép kiểm tra tính hợp lệ khi người dùng nhập dữ liệu vào hệ thống. Theo đó người dùng chỉ cần thêm đoạn code vào câu Store Procedure của hệ thống (SBO_SP_TransactionNotification) dùng để phát hiện nếu dữ liệu nhập vào không đúng hoặc quên nhập.

Tình huống: khi khởi tạo thông tin khách hàng cần phải có thông tin mã số thuế để phục vụ việc xuất hóa đơn sau này. 

Yêu cầu: thông báo chặn nếu người dùng thực hiện Add/Update thông tin khách hàng mà không có mã số thuế (Federal Tax ID)

Thực hiện: thêm đoạn code để kiểm tra nếu trường thông tin mã số thuế còn trống (null)

[img] [/img]

Thao tác cập nhật thông tin khách hàng mà không nhập mã số thuế, hệ thống sẽ báo lỗi và người dùng cần bổ sung thông tin

[img] [/img]

Trả lời
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security