Notifications
Clear all

Cách để cố định tiêu đề báo cáo reporting service

1 Bài viết
1 Thành viên
3 Likes
200 Lượt xem
Bài viết: 8
Topic starter
(@hang_moon)
Eminent Member
Tham gia: 2 năm trước

Chọn dòng tiêu đề cần cố định. Sau đó vào Tablix Member và chọn như hình

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security