Notifications
Clear all

Cách để cố định tiêu đề báo cáo reporting service


Hang_Moon
Bài viết: 8
Moderator
Topic starter
(@hang_moon)
Thành Viên
Tham gia: 11 tháng trước

Chọn dòng tiêu đề cần cố định. Sau đó vào Tablix Member và chọn như hình

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security