Mất nút thiết lập S...
 
Notifications
Clear all

Mất nút thiết lập Set as Default cho Chuỗi số chứng từ khi kích hoạt chức năng Multi Branches

1 Bài viết
1 Thành viên
0 Likes
20 Lượt xem
admin
Bài viết: 121
Admin
Topic starter
(@admin)
Reputable Member
Tham gia: 1 năm trước

Với cấu hình Chuỗi số chứng từ (Numbering Series) người dùng chỉ có thể thiết lập một Numbering Series mặc định cho mỗi loại chứng từ. Trong trường hợp Multi Branches được kích hoạt, chẳng hạn 3 chi nhánh được khai báo thì không thể thiết lập 3 chuỗi mặc định cho 3 chi nhánh của cùng một chứng từ. Vì lý do này mà nút Set as Default bị loại bỏ khi Multi Branches được kích hoạt.

Trong trường hợp này, hệ thống luôn chọn Numbering Series đầu tiên làm mặc định, sau đó người có thể tự chuyển sang Numbering Series phù hợp của từng chi nhánh.

Trả lời
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security