Hướng dẫn import dữ...
 
Notifications
Clear all

Hướng dẫn import dữ liệu danh mục đối tác (Business Partner Master Data) từ file Excel vào hệ thống SAP B1

1 Posts
1 Users
0 Reactions
241 Views
admin
Posts: 364
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Để sử dụng chức năng import, truy cập đường dẫn sau: Administration >>> Data Import/Export >>> Data Import >>> Import from Excel chọn từ danh mục Business Partner

Chi tiết cách mapping dữ liệu, lưu thành file, sau đó tiến hành import, vui lòng xem ở đây

Lưu ý:
Hệ thống SAP Business One không hỗ trợ xóa dữ liệu, do vậy người dùng cần hết sức thận trọng khi sử dụng chức năng Import. Sau khi import nếu phát hiện có sai sót thì chỉ có cách thực hiện hủy (Remove) từng BP Master Data có sai sót nếu chưa phát sinh giao dịch liên quan khác.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security