Cách giới hạn loại ...
 
Notifications
Clear all

Cách giới hạn loại tiền tệ được phép giao dịch đối với Business Partner khai báo All Currencies

1 Posts
1 Users
0 Likes
395 Views
admin
Posts: 309
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Chức năng này được cập nhật ở phiên bản SAP B1 Ver 10 FP 2105.

Khi chọn đối tượng có giao dịch đa tiền tệ (All Currencies), người dùng được giới hạn loại tiền tệ nào được phép giao dịch

[img] [/img]

 

Khi thực hiện giao dịch, người dùng chỉ được phép chọn các loại tiền tệ đã được khai báo trước đó

[img] [/img]

Reply
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security