[Tips] Cách thay đổ...
 
Notifications
Clear all

[Tips] Cách thay đổi Exchange Rate Posting mặc dù chưa có giao dịch nào phát sinh

1 Posts
1 Users
0 Likes
319 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Theo lý thuyết, nếu chưa có phát sinh giao dịch thì người dùng có thể thay đổi cách thiết lập Exchange Rate Posting trong General Settings - Display.

Trong một số trường hợp, hệ thống vẫn không cho đổi tùy chọn từ Indirect sang Direct hoặc ngược lại. 

Nguyên nhân: đã có khai báo tỷ giá trong cửa sổ Exchange Rate and Indexes.

Giải pháp: xóa tất cả tỷ giá đã được khai báo. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể thao tác chuyển tùy chọn Exchange Rate Posting.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security