Notifications
Clear all

Cách tăng/giảm font size cửa sổ Query Result trong MS SQL


admin
Bài viết: 101
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 11 tháng trước

Trường hợp cần tăng/giảm kích cỡ font của cửa sổ Query Result, vào Tools/ Options/ Environment/ Fonts and Colors. Sau đó chọn Grid Results và thay đổi kích cỡ font.

[img] [/img]

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security