Cách sửa lỗi "Strin...
 
Notifications
Clear all

Cách sửa lỗi "String or binary data would be truncated"


admin
Bài viết: 101
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 11 tháng trước

Quá trình thao tác dữ liệu ở MS SQL, xuất hiện báo lỗi

"String or binary data would be truncated. The statement has been terminated".

Nguyên nhân:

Trong khi thiết kế các bảng, có những trường, cột bạn thiết lập kiểu dữ liệu dạng chuỗi như: NVARCHAR, VARCHAR, CHAR, ... quy định quá ít kí tự nên khi bạn chèn vào dữ liệu có độ dài lớn hơn quy định giới hạn thì sẽ phát sinh ra lỗi này.

 

Cách khắc phục:

Để khắc phục, bạn điều chỉnh là độ dài giới hạn mà bạn thiết kế, hoặc rút ngắn lại dữ liệu của bạn chèn vào. Sau đó thử lại nhé.

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security