Cách sửa lỗi "Strin...
 
Notifications
Clear all

Cách sửa lỗi "String or binary data would be truncated"

1 Posts
1 Users
0 Likes
338 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Quá trình thao tác dữ liệu ở MS SQL, xuất hiện báo lỗi

"String or binary data would be truncated. The statement has been terminated".

Nguyên nhân:

Trong khi thiết kế các bảng, có những trường, cột bạn thiết lập kiểu dữ liệu dạng chuỗi như: NVARCHAR, VARCHAR, CHAR, ... quy định quá ít kí tự nên khi bạn chèn vào dữ liệu có độ dài lớn hơn quy định giới hạn thì sẽ phát sinh ra lỗi này.

 

Cách khắc phục:

Để khắc phục, bạn điều chỉnh là độ dài giới hạn mà bạn thiết kế, hoặc rút ngắn lại dữ liệu của bạn chèn vào. Sau đó thử lại nhé.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security