Khóa học về phân hệ...
 
Notifications
Clear all

Khóa học về phân hệ quản lý hàng tồn kho (Inventory) của ERP SAP Business One

1 Posts
1 Users
0 Likes
66 Views
admin
Posts: 309
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Tài liệu chuẩn của khóa học SAP Business One - TB1000 - Inventory module

Khóa học về phân hệ quản lý hàng tồn kho - Inventory module

Nội dung khóa học giúp bạn hiểu:

  • danh mục mặt hàng
  • nhóm mặt hàng
  • đơn vị đo lường
  • kho hàng / vị trí
  • phương pháp định giá hàng tồn kho
  • quản lý các mặt hàng theo batch/serial
  • hoạt động nhập, xuất, chuyển kho

 

 

Reply
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security