Giải thích ý nghĩa ...
 
Notifications
Clear all

Giải thích ý nghĩa của Inventory Level trong Item Master Data

1 Bài viết
1 Thành viên
0 Likes
25 Lượt xem
admin
Bài viết: 185
Admin
Topic starter
(@admin)
Honorable Member
Tham gia: 1 năm trước

Có 3 thuật ngữ: Required (Purchasing UoM), Minimum, Maximum; được quản lý ở cấp công ty hoặc cấp kho. Tùy vào thiết lập của từng mã hàng mà số lượng được chỉ định được quản lý theo cấp độ tương ứng.

Nếu hộp kiểm Manage Inventory by Warehouse được chọn thì người dùng đang quản lý ở cấp kho, ngược lại nếu không chọn thì quản lý ở cấp công ty (tổng các kho)

Required (Purchasing UoM): đây là mức tồn kho cần duy trì của doanh nghiệp. Nếu mức tồn kho thấp hơn số lượng được chỉ định ở trường này, thì khi người dùng tạo chứng từ mua hàng (Purchase Order chẳng hạn), hệ thống sẽ đề xuất số lượng để đáp ứng mức tồn kho được yêu cầu.

Ví dụ: Required (Purchasing UoM): 500, In Stock: 200, khi người dùng tạo đơn mua hàng (Purchase Order) hệ thống tự động đề xuất số lượng cần mua 300 để đáp ứng số lượng 500. Tuy nhiên người dùng có thể thay đổi ghi đè số lượng đó.

Minimum: Nếu mức tồn kho của bạn giảm xuống dưới số lượng Minimum đã được chỉ định, hệ thống có thể chặn các giao dịch xuất kho hoặc đưa ra cảnh báo, theo thiết lập Response to Release / Receipt of Inventory Outside Defined Range được xác định trong cửa sổ Document Settings.

Maximum: Nếu mức tồn kho của bạn vượt quá số lượng Maximum đã xác định, hệ thống có thể chặn các giao dịch nhập kho hoặc đưa ra cảnh báo, theo thiết lập Response to Release / Receipt of Inventory Outside Defined Range được xác định trong cửa sổ Document Settings..

Trả lời
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security