[Tips] Cách thiết l...
 
Notifications
Clear all

[Tips] Cách thiết lập mẫu in (layout) mặc định theo thông tin đối tác (Business Partner)

1 Posts
1 Users
0 Likes
317 Views
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Tình huống

Doanh nghiệp có 2 mẫu in chứng từ: tiếng Việt / tiếng Anh.

Muốn in bản tiếng Anh đối với nhóm khách hàng nước ngoài, tiếng Việt đối với các nhóm khách hàng còn lại.

 

Giải pháp

Mở cửa sổ Layout Designer của chứng từ

  1. Chọn mẫu in cần thiết lập in mặc định cho nhóm khách hàng nước ngoài
  2. Nhấp chọn Set as Default
  3. Nhấp chọn Set as Default for Specified BP
  4. Nhấp chọn vào nút ...
  5. Chọn nhóm khách hàng nước ngoài trong Cửa sổ BP Properties
  6. Nhấp vào nút OK để lọc các BP theo tiêu chí đã chọn ở bước 5

Nhấp chọn Update để xác nhận chọn theo danh sách trong cửa sổ Business Partners - Selection Criteria

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security