Notifications
Clear all

Cách khắc phục lỗi khi Preview mẫu in Crystal Report, hệ thống xuất hiện cửa sổ Database Login

1 Posts
1 Users
0 Likes
138 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Triệu chứng

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa mẫu in (layout) và cập nhật cho người dùng. Xuất hiện trường hợp 1 số người dùng in được, số khác lại bị hiển thị cửa sổ Database Login khi thực hiện thao tác Preview trong hệ thống SAP Business One. Mặc dù đã nhập đúng thông tin đăng nhập của tài khoản sa nhưng hệ thống vẫn báo lỗi.

Giải pháp

Trường hợp Database Login xuất hiện là do kết nối bị lỗi (Corrupted layout connection) >>> cần update lại connection của mẫu in theo các bước sau:

  • Trong phần thiết kế của Crystal Report: chọn Database >>> Set Database Location
  • Bên dưới phần Current Data Source, chọn Properties >>> kiểm tra Database Type và Provider
  • Tiến hành thay thế ở phần Replace With bằng cách tạo một kết nối với tùy chọn OLE DB (ADO) và chọn Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
  • Thay thế/cập nhật lại các Table, View, Store với connection mới.
Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security