Cách khởi động (Sta...
 
Notifications
Clear all

Cách khởi động (Start) và tắt (Stop) hệ thống SAP HANA

1 Posts
1 Users
0 Likes
250 Views
admin
Posts: 278
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Sau khi cài thành công, hệ thống SAP HANA đang ở trạng thái vận hành, do vậy không cần thao tác khởi động hệ thống. Tuy nhiên, khi cần thiết người dùng có thể khởi động hệ thống theo cách sau:

 • Bằng sapcontrol program:
  1. Log on to the SAP HANA system host as a user with root authorization.
  2. Execute one of the following commands:
   • Start the SAP HANA system by entering the following command:
    /usr/sap/hostctrl/exe/sapcontrol -nr <instance number> -function Start
     
     
   • Stop the SAP HANA system by entering the following command:
    /usr/sap/hostctrl/exe/sapcontrol -nr <instance number> -function Stop
     
     
 • Bằng HDB program:
  1. Log on to the SAP HANA system host as user <sid>adm.
  2. Execute one of the following commands:
   • Start the SAP HANA system by entering the following command:
    /usr/sap/<SID>/HDB<instance number>/HDB start 
     

    Example:

    /usr/sap/KB1/HDB26/HDB start

   • Stop the SAP HANA system by entering the following command:
    /usr/sap/<SID>/HDB<instance number>/HDB stop
     

    Example:

    /usr/sap/KB1/HDB26/HDB stop

Reply
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security