Ý nghĩa của PeriodI...
 
Notifications
Clear all

Ý nghĩa của PeriodID trong bảng dữ liệu MSN2 sau khi hoàn tất tính toán kế hoạch vật tư MRP trong ERP SAP B1

3 Posts
2 Users
2 Likes
53 Views
Posts: 5
Topic starter
(@penruler)
Active Member
Joined: 2 years ago

Sau khi hoàn tất chạy MRP, kết quả tính toán sẽ được lưu trong bảng dữ liệu MSN2. Trong bảng này có trường PeriodID, theo suy nghĩ thì nó liên quan đến ngày hay kỳ kế toán, nhờ anh/chị hỗ trợ giúp ạ.

Reply
2 Replies
admin
Posts: 275
Admin
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Trường PeriodID lưu thông tin ngày, để trích xuất sang định dang YYYY-MM-DD, bạn có thể dùng cách sau:

declare @jd int = 2460249  
select @jd, dateadd(d,@jd - 2440588,'1970-01-01')

Reply
1 Reply
(@penruler)
Joined: 2 years ago

Active Member
Posts: 5

@admin cám ơn nhiều

Reply
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security