Cách thiết lập thuế...
 
Notifications
Clear all

Cách thiết lập thuế giữ lại (Withholding tax) trong hệ thống ERP SAP Business One


admin
Bài viết: 101
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 11 tháng trước

[img] [/img]

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Financials >>> Tax >>> Withholding Tax. Trong đó:

  • WTaxCode: mã thuế giữ lại
  • Inactive: kích hoạt vô hiệu 
  • WTaxName: tên thuế
  • Category: Invoice / Payment. Hệ thống sẽ giữ lại ở Invoice hay Payment
  • Effective from / Rate: được định nghĩa khi bấm chọn nút Withholding Tax Definition
  • Base Type: Gross / Net. Hệ thống sẽ tính toán số Gross (đã bao gồm VAT) hoặc Net (chưa bao gồm VAT)
  • %Base Amount: Tỷ lệ số tiền cơ sở dùng để tính toán
  • Account: Tài khoản sử dụng khi thực hiện khấu trừ phần giữ lại của đối tác 
Trả lời
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security