Notifications
Clear all

[Tips] DTW - Cách xóa nội dung văn bản của trường văn bản (Text Field)

1 Bài viết
1 Thành viên
0 Likes
18 Lượt xem
admin
Bài viết: 185
Admin
Topic starter
(@admin)
Honorable Member
Tham gia: 1 năm trước

Người dùng có thể xóa nội dung của trường văn bản hoặc đặt một trường thành giá trị trống (blank), hãy sử dụng ký tự / hoặc -1 trong Template trước khi thực hiện thao tác Update bằng công cụ DTW.

Lưu ý: Chức năng này không xóa bất kỳ dòng/hàng nào khỏi chứng từ hoặc đối tượng. Nó chỉ cho phép xóa các giá trị hiện có khỏi một trường cụ thể. Không thể cập nhật kiểu dữ liệu ngày (Date) và số (Numberic) với giá trị trống qua DTW.

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security