Notifications
Clear all

[Tips] DTW - Cách xóa nội dung văn bản của trường văn bản (Text Field)

1 Posts
1 Users
0 Likes
317 Views
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Người dùng có thể xóa nội dung của trường văn bản hoặc đặt một trường thành giá trị trống (blank), hãy sử dụng ký tự / hoặc -1 trong Template trước khi thực hiện thao tác Update bằng công cụ DTW.

Lưu ý: Chức năng này không xóa bất kỳ dòng/hàng nào khỏi chứng từ hoặc đối tượng. Nó chỉ cho phép xóa các giá trị hiện có khỏi một trường cụ thể. Không thể cập nhật kiểu dữ liệu ngày (Date) và số (Numberic) với giá trị trống qua DTW.

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security