Notifications
Clear all

Cách import Bill Of Materials (BOM) bằng DTW

2 Posts
1 Users
0 Likes
225 Views
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Tùy vào cấu trúc BOM, bạn sẽ cần chuẩn bị 2 hoặc 3 file trong đó:

1. ProductTree: dùng để khai báo thành phẩm sản xuất

 • TreeCode (bắt buộc): mã thành phẩm
 • TreeType (bắt buộc): loại BOM
 • Quantity (bắt buộc): số lượng
 • Warehouse (bắt buộc): kho chứa 
 • PlanAvgProdSize (tùy chọn): kích cỡ lô sản xuất

2. ProductTree_Line: dùng để khai báo các nguyên liệu thành phần. Trường hợp nếu có sử dụng Routing thì khai báo thêm mã StageId.

 • ParentKey (bắt buộc): mã thành phẩm
 • StageId (tùy chọn): mã routing (liên kết với StageID của ProductTree_Stage)
 • ItemType (bắt buộc): loại thành phần
  • 4 : Item
  • 290: Resource
 • ItemCode (bắt buộc): mã thành phần tương ứng với loại thành phần
 • Quantity (bắt buộc): số lượng
 • Warehouse (bắt buộc): kho chứa
 • IssueMethod (tùy chọn): phương thức xuất kho
  • M: Manual
  • B: Backflush

3. ProductTree_Stage: dùng để khai báo các Routing sẽ được sử dụng trong BOM

 • ParentKey (bắt buộc): mã thành phẩm
 • StageID (bắt buộc): mã routing của BOM (liên kết với StageId của ProductTree_Line)
 • SequenceNum (bắt buộc): trình tự của routing trong BOM
 • StageEntry (bắt buộc): mã routing trong cửa sổ thiết lập Route Stages (bảng ORST)

Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn cách import bằng DTW

Kết quả import:

 

Reply
1 Reply
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago
Reply
Share:
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security