Notifications
Clear all

Có thể mua thêm license nếu không tái tục dịch vụ bảo trì hàng năm của SAP

1 Bài viết
1 Thành viên
0 Likes
17 Lượt xem
admin
Bài viết: 121
Admin
Topic starter
(@admin)
Reputable Member
Tham gia: 1 năm trước

Khách hàng vẫn có thể mua thêm license trong trường hợp không mua dịch vụ bảo trì hàng năm của SAP. Nhà cung cấp sẽ đặt mua license thông qua SAP Partner Store.

Nguồn: SAP community

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security