Có thể mua thêm lic...
 
Notifications
Clear all

Có thể mua thêm license nếu không tái tục dịch vụ bảo trì hàng năm của SAP

1 Posts
1 Users
0 Likes
245 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Khách hàng vẫn có thể mua thêm license trong trường hợp không mua dịch vụ bảo trì hàng năm của SAP. Nhà cung cấp sẽ đặt mua license thông qua SAP Partner Store.

Nguồn: SAP community

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security