Thuật ngữ các bản p...
 
Notifications
Clear all

Thuật ngữ các bản phát hành kể từ SAP Business One version 10

1 Posts
1 Users
0 Likes
254 Views
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Gói tính năng (Feature Package – FP)
Bắt đầu từ phiên bản SAP Business One 10.0 được phát hành vào tháng 4 năm 2020, sự đổi mới liên tục sẽ được cung cấp thông qua các gói tính năng của SAP Business One 10.0.

Các gói tính năng được cung cấp thường xuyên và chứa các tính năng mới, bản sửa lỗi, bản sửa lỗi bảo mật cũng như các thay đổi về mặt pháp lý.

Gói hỗ trợ (Support Package – SP)
Các sửa lỗi, sửa lỗi bảo mật cũng như thay đổi về mặt pháp lý cho SAP Business One được cung cấp dưới dạng Gói hỗ trợ tích lũy.

Xem thêm chi tiết

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security